องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
 


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น.นายประทีป ศิลปะเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อในชุมชุน (Community Isolation) ณ วัดพระธาตุแก้งกอย ตำบลโนนคูณ เพื่อตรวจเยี่ยม และให


2022-07-12
2022-07-05
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-10
2022-06-10