องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้และการคลัง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 5 คน
เดือนนี้ 148 คน
ปีนี้ 325 คน
ทั้งหมด 325 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (06-06-58)
  คณะผู้บริหาร ปลัด และหัวหน้ากองพนักงาน พบปะพี่น้องประชาชนร่วมกันจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอา...
       คณะผู้บริหาร ปลัด พบปะพี่น้องประชาชนร่วมกันจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตามนโยบายเร่งด่วน ฯ และผู้ป่วยเอดส์ ตามข้อบัญญัติ วันที่ 6 ตุลาคม 2559
เพื่อเป็นการสร้างหลักประกั...
 
  คณะผู้บริหาร ปลัด และหัวหน้ากองพนักงาน พบปะพี่น้อง...
  กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมกับสภานิติบัญญัติแห...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณได้จัดโครงการ "ร่วมใจอน...
  ด้วยองค์การบริหารตำบลโนนคูณได้จัดโครงการปลูกป่าเฉล...
  อบต.โนนคูณร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดชัยภูมิ แจกถุง...
  งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี พ.ศ. 2559
  งานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2559
  วันมอบวุฒิบัตร บัญฑิตน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สั...
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 อ.บ.ต.โนนคูณ
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนในตำบลโนนคูณ
ดีมาก
ดี
พอใช้
แก้ไข
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.