องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
กระดานเสวนา


ในการยื่นเสียภาษีที่ดิน/โรงเรือนต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

รายละเ***ยดเอกสารที่ต้องเตรียม

โดยคุณ ยศกร Mail to ยศกร (116.58.244.94) [20-04-2021 15:22]โดยคุณ อบต.โนนคูณ Mail to อบต.โนนคูณ (119.42.113.102) [21-04-2021 13:59] #4 (1/2)

สวัสดีค่ะ คุณยศกร
ในการยื่นเสียภาษที่ดิน ภาษีโรงเรือนมีเอกสารที่ต้องเตรียมดังต่อไปนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน
ทั้งนี้สามารถยื่นเสียภาษีได้ในวันเวลาราชการ หรือมีข้อสอบถามประการใด ติดต่อ 089-6726559 คุณพัชราภรณ์ ฉัตรรักษา

Error5