องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (พมจ.) วันที่ 6 ตุลาคม 2563


นำโดยนายบุญนาค งามประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ผู้อำนวยการกองพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (พมจ.) บ้านนายคำภา เจนดง ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญ

2024-02-08
2024-01-30
2024-01-30
2024-01-19
2024-01-18
2024-01-08
2024-01-02
2023-12-25
2023-12-22
2023-12-06