องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานอนุกรรมการสนับสนุนการ


 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จัดประชุม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 เป้าหมายผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 178 คน โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

2024-06-14
2024-06-14
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-24