องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566


8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 ในวันที 22 มีนาคม 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

2024-06-14
2024-06-14
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-24