องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


22 มีนาคม 2566 นายสนอง ชาวกะมุด ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566


22 มีนาคม 2566

นายสนอง ชาวกะมุด ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 มีนายประยูร ขำภูเขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เข้าร่วมจำนวน 65 คน มีกิจกรรมดังนี้

1. อ่านสาร ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง

2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การทำความสะอาดและจัดการเศษใบไม้เพื่อป้องกันอัคคีภัย บริเวณวัดพระธาตุแก้งกอย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ

2024-06-14
2024-06-14
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-24