องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบหมายนายบัวไล เจริญเกียรติ รองนายก จัดประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ


24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มอบหมายนายบัวไล เจริญเกียรติ รองนายก จัดประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) มีมติที่ประชุมให้การช่วย จำนวน 24 ราย และดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไป

2024-06-14
2024-06-14
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-24