องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2566


6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลโนนคูณ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-25