องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


25 ธันวาคม 2566 นายกสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567


25 ธันวาคม 2566

นายกสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมีนายคธากร สาหล้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พนักงานส่วนตำบล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติและทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน เช่นการเคลื่อนย้าย การฟื้นคืนชีพ

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-25