องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


29 ธันวาคม 2566 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567


29 ธันวาคม 2566

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ณ หน่วยบริการประชาชนสายตรวจตำบลโนนคูณ โดยมีคณะกรรมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจิตอาสา เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-25