องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”


19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมนางแสงแข เลอยุกต์ ปลัดอำเภอคอนสาร (รับผิดชอบตำบลโนนคูณ) นายดุลยากร โชคแสน ท้องถิ่นอำเภอคอนสาร ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดเพื่อซักซ้อมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การทวนสอบโครงการขยะเปียกลดโลกร้อย การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-04
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-25