องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]23
2 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ [ 21 เม.ย. 2564 ]18
3 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ [ 21 เม.ย. 2564 ]23
4 งบแสดงฐานะการเงิน [ 15 ก.พ. 2564 ]21
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ [ 11 มี.ค. 2563 ]22
6 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับตามแผนงานรวมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-31 มี.ค.62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]23
7 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับตามแผนงานรวมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-31 พ.ค.62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]21
8 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61-31 พ.ค.62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]23
9 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี ... [ 10 มิ.ย. 2558 ]22