องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 19 เม.ย. 2565 ]13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 7 เม.ย. 2565 ]11
3 ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 1 มี.ค. 2565 ]52
4 ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) [ 1 มี.ค. 2565 ]37
5 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]67
6 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]69
7 คำแถลงการนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดย นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ วันที่ 12 มกราคม 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]78
8 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ผลการนับคะแนน [ 30 พ.ย. 2564 ]94
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ [ 1 พ.ย. 2564 ]105
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เอกสารตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ [ 25 ต.ค. 2564 ]91
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง รับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2564 ]92
12 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แบบ สถ.1/1 [ 6 ต.ค. 2564 ]96
13 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แบบ ผถ.1/1 [ 6 ต.ค. 2564 ]86
14 ประกาศผุ้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง คุณสมบัติและลํกษระต้องห้ามในการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]87
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]107
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ม.ค. 2564 ]112
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 18 ม.ค. 2564 ]108
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]109
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.74-009 สายทางรอบบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า ตำบลโนนคูณ กว้าง 4 เมตร ยาว 886 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหาร [ 14 ธ.ค. 2563 ]115
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลล์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-014 สายทางโรงเรียนโนนโจด-บ้านนายสงกรานต์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนคูณ กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์กา [ 14 ธ.ค. 2563 ]104
 
หน้า 1|2|3|4|5|6