องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 69 รายการ ราคากลางรวมทั้งสิ้น 2,805 บาท (สองพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2562