องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
 


นายบุญนาค งามประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมให้ความรู้กับสารเสพติด ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก


ด้วยโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภเษก ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ดำเนินงาน จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2021-11-23
2021-11-17
2021-11-15
2021-10-21
2021-08-20
2021-08-18
2021-08-05
2021-07-30
2021-07-30
2021-07-28