องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
 


โครงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ณ สระาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ


วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูและเพิ่ทพื้นที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้มไม้ในท้องถิ่น ชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

2022-06-29
2022-06-29
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-08
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-25