องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการ “ชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข


วันที่ 9 มีนาคม 2566

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการ ชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข ณ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-15
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09