องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายก อบต.โนนคูณ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการทั่วไป อบต.โนนคูณ


วันที่ 13 มีนาคม 2566

เวลา 09.30 น. นายสนอง ชาวกะมุด นายก อบต.โนนคูณ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการทั่วไป อบต.โนนคูณเพื่อ รับทราบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯในปีงบประมาณ 2566. และพิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2567 จาก พมจ.ชัยภูมิ

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-15
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-09