องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการ “ชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข “ และทำธนาคารน้ำใต้


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

นายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการ ชัยภูมิ บ้านสวย เมืองสุข และทำธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 3,7,11 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

2023-09-28
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-04
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-22
2023-08-11
2023-08-10