องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020
สถานที่ท่องเที่ยว

พระธาตุแก้งกอย
ฉัตร ๗ ชั้นที่จะยกขึ้นหยอดพระธาตุแก้งกอย

พระธาตุแก้งกอย เป็นพระธาตุที่เก่าแก่มีอายุในราวพันกว่าปี

ที่ว่าพันกว่าปีก็เพราะว่ากรมศีลปากร บอกว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขไทย

เป็นศิลปะลาวปาปวน