องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 [ 1 ก.ย. 2558 ]107
2 ที่ มท 0805 /ว 3395 ลงวันที่ 321 สิงหาคม 2556 [ 1 ก.ย. 2558 ]130
3 แบบ ปย2 ระดับส่วนงานย่อย [ 1 ก.ย. 2558 ]117
4 คำแนะนำ การประเมินผลการควบคุมภายใน [ 1 ก.ย. 2558 ]115
5 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ ควบคุมภายใน 1 [ 1 ก.ย. 2558 ]108
6 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 2 [ 1 ก.ย. 2558 ]118
7 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 3 [ 1 ก.ย. 2558 ]108
8 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 4 [ 1 ก.ย. 2558 ]112
9 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 5 [ 1 ก.ย. 2558 ]111
10 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 6 [ 1 ก.ย. 2558 ]110
11 หนังสือแนวทางฉบับใหม่ 7 [ 1 ก.ย. 2558 ]112
12 แบบ ปย1 ระดับส่วนงานย่อย [ 1 ก.ย. 2558 ]110
13 แบบ ปอ1 ระดับองค์กร [ 1 ก.ย. 2558 ]109
14 แบบ ปอ2 ระดับองค์กร [ 1 ก.ย. 2558 ]119
15 แบบ ปอ3 ระดับองค์กร [ 1 ก.ย. 2558 ]110
16 แบบ ปปส สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน [ 1 ก.ย. 2558 ]110