องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
แผนพัฒนาสามปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2561 [ 18 ก.ย. 2560 ]119
2 แผนสามพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 21 ก.ย. 2559 ]102
3 ประกาศใช้แผนสามปี 2560-2562 [ 21 ก.ย. 2559 ]102
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 14 ก.ค. 2558 ]116
5 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 11 มิ.ย. 2558 ]115
6 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 11 มิ.ย. 2558 ]108
7 แผนสามปี 57-59 [ 6 มิ.ย. 2558 ]97