องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 โดยทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-21 ตุลาคม 2563 และดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ไปแล้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกและบัญชีผู้สอบคัดเลือกฯ ตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ