องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.74-009 สายทางรอบบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า ตำบลโนนคูณ กว้าง 4 เมตร ยาว 886 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหาร

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบล มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-009 สายทางรอบบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า ตำบลโนนคูณ กว้าง 4 เมตร ยาว 886 หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในประกวดราคาตามรายละเอียดไล์ที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.74-009 สายทางรอบบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า ตำบลโนนคูณ กว้าง 4 เมตร ยาว 886 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ