องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-013 สายทางบ้านนายสายันต์-แยกอนามัย หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวปูแอสฟัลล์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-013 สายทางบ้านนายสายันต์-แยกอนามัย หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 460 หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-013 สายทางบ้านนายสายันต์-แยกอนามัย หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ