องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ปี 2558 [ 6 ส.ค. 2558 ]13
82 กระจายอำนาจ เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะของ อปท [ 10 ก.ค. 2558 ]13
83 ประชุมสภา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 [ 29 มิ.ย. 2558 ]13
84 อบต โนนคูณ ได้เข้าช่วยเหลือ ประชาชนภายในหมู่ที่ 1 7 และ 11 เกิด วาตภัย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 [ 11 มิ.ย. 2558 ]13
85 เตรียมความพร้อมเเข้าสู่อาเซี่ยน [ 9 มิ.ย. 2558 ]12
86 ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจ หมู่ที่ 10 [ 9 มิ.ย. 2558 ]13
87 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์ [ 6 มิ.ย. 2558 ]15
88 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) [ 30 พ.ย. 542 ]14
 
|1|2|3|4หน้า 5